Započinje ciklus radionica u sklopu projekta ‘Aktivno prema održivosti!’

Tokom studenog i prosinca 2022. mladi s područja Grada Gospića imaju priliku sudjelovati u ciklusu edukacija u sklopu kojih se mogu osnažiti i naučiti više o:

Provedbi kampanja Koji su elementi provedbe kampanja? Koji su zanimljivi primjeri specifičnih guerilla kampanja? Čemu nam kampanje služe?

Lokalnom zagovaranju Što je lokalno zagovaranje i zašto je važno za demokratski razvoj zajednice?

Organiziranju volontera Što je sve potrebno da bismo vodili volontersku grupu? Koje nam sve životne perspektive volontiranje otvara?

Organizaciji javnih događanja Kako osnažiti svoje vještine kao organizatora? Koji su elementi i koraci u organiziranju događanja?

To i još mnogo više mladi će imati priliku poslušati na lokacijama – Strukovna škola Gospiće te Odjel za nastavničke studije u Gospiću. Prva u nizu je radionica Provedbe kampanja.

Projekt Aktivno prema održivosti! je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima
Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.