Nastavljamo s aktivnostima u sklopu projekta ‘Aktivno prema održivosti!’

Nakon završenog ciklusa edukacija, okupili smo grupu mladih lokalnih volontera s kojima u narednim mjesecima razrađujemo sve potrebne elemente za organizaciju događaja ‘Festival održivosti!

Ovoj volonterskoj grupi cilj je da kroz svoje djelovanje okuplja mlade, osnažuje ih, pruža im poligon na kojemu će moći pokazati i razvijati svoje kreativne i umjetničke talente i ideje te da gradu Gospiću damo novi i vrijedan sadržaj. Okupljamo se u prostorijama POU Gospić.

Projekt Aktivno prema održivosti! je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima
Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.