Pripreme za festival održivosti u sklopu projekta ‘Aktivno prema održivosti!’

Sa mladima iz lokalne volonterske grupe užurbano radimo na pripremi za festival održivosti pod nazivom ‘Mjesto za nas’

Cilj ovog događanja je otvoriti raspravu na temu nedostatka odgovarajućeg prostora za mlade u Gospiću, ali isto tako i pokazati da mladi u Gospiću mogu pružiti stvarati vrijedan sadržaj.

Trenutno smo u procesu pripreme za promo video koji se odvija na ulicama grada!

Projekt Aktivno prema održivosti! je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima
Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.