Mladi u Zadru preuzimaju aktivnu ulogu u kreiranju Programa za mlade Grada Zadra

Inicijativa financirana od strane Europske unije omogućit će mladima aktivno sudjelovanje u kreiranju javnih politika i poboljšanju kvalitete života u gradu.

Foto: Diego Martinčić

Grad Zadar je korak bliže ka ostvarivanju veće uključenosti mladih u procese donošenja odluka s početkom provedbe novog projekta pod nazivom ZD-154-ML kojega vodi Udruga Prizma u suradnji s partnerima Udrugom mladih Ahimsa, Gradom Zadrom, Udrugom Cinaz i Udrugom Trećeprostor. Projekt, koji će trajati od 1. lipnja 2024. do 30. rujna 2025. godine, financira Europska unija s ukupnom vrijednošću od 47.206,00 EUR kroz program Erasmus+.

Projekt ima za cilj aktivno uključivanje mladih s područja Grada Zadra u dijalog s donositeljima odluka, procese donošenja i praćenja politika koje se tiču mladih kroz inovativne i “youth-friendly” načine sudjelovanja mladih.

Grad Zadar je prepoznao potrebu za sustavnim pristupom u razvoju politika za mlade i kroz ovaj projekt namjerava stvoriti temelje za dugoročne promjene koje će poboljšati kvalitetu života mladih u zajednici. Mladi će imati priliku educirati se, razviti  tzv. meke vještine i aktivno sudjelovati u kreiranju budućnosti svoga grada.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je izrada Programa za mlade Grada Zadra uz uključivanje mladih i relevantnih dionika. Tijekom projekta provest će se istraživanje potreba i želja mladih kroz anketne upitnike, fokus grupe te tematske i kreativne radionice. Također, organizirat će se edukacija o zagovaranju i mogućnostima sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka.

Popis aktivnosti koje planiramo provesti: 

Početna konferencija

Seminar: Aktivno građanstvo

Spikaonica: Glas tinejdžera

Aktivistička oluja mozgova

Studijski posjet: Primjeri dobre prakse

Ljubav bez straha: Prevencija nasilja u vezama

Prostori, aktivnosti i usluge za mlade

Analiziram dok improviziram

Put do znanja i aktivnog sudjelovanja

Mladi u kadru

Živi plakati

Mentalna enciklopedija

Postani gradski vijećnik!

KvArtaonica

Mladi odlučuju: Prioriteti i akcijski plan

Završna konferencija

Projekt je izvrsna prilika da mladi koji žive ili borave u Zadru (učenici, studenti, zaposlene i nezaposlene mlade osobe u dobi od 13 do 30 godina starosti) izraze svoje potrebe i svojim idejama pridonesu izradi Programa za mlade Grada Zadra.

Provedbom ovog projekta očekuje se značajno povećanje razine uključenosti mladih u procese donošenja odluka u Zadru. Projekt će mladima pružiti alate i znanja potrebne za aktivno sudjelovanje u društvenim i demokratskim procesima, osiguravajući da njihov glas bude adekvatno zastupljen u kreiranju javnih politika. 

Mladi, organizacije civilnog društva i zainteresirani građani, pozivamo vas da se uključite u aktivnosti projekta i pridonesete stvaranju boljeg i integriranog okruženja za mlade u Zadru. Osigurajte da glas mladih bude snažno i jasno zastupljen u procesima donošenja odluka koje utječu na njihov život!

Za više informacija o projektu te kako se uključiti javite nam se na treceprostor@gmail.com

Projekt pod nazivom ZD-154-ML kodnog broja 2024-1-HR01-KA154-YOU-000195670 sufinancira Europska unija kroz program Erasmus+. Ovaj članak ostvaren je uz financijsku potporu Europske komisije. Članak izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njemu nalaze.