Produkcija

MEDEJA

Premijera: POGON-Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

Izvedbe: Scena Ribnjak; Mediteranski plesni centar (otvorena proba), 2019

Medeja je predstava vizualnoga kazališta u kojoj je posebni naglasak na toposu egzila što označava bijeg u drugi prostor, napuštanje vlastite kulturne sredine i pokušaj asimilacije s novom. Egzilantska pozicija u kojoj se Medeja nalazi promatra se kao arhetipska situacija koja zahvaća one koji su prisilno napustili vlastiti dom. Međutim, iako Medeja samovoljno napušta svoj dom te je tu riječ o samoegzilu, dolaskom u novu sredinu ona se ne uklapa u njezine kulturne okvire te mora biti prognana kako bi se održao sustav vrijednosti kojemu ona ne pripada. Nepremostivi jaz između nje i nove okoline stigmatizira je kao vječnu pobunjenicu i prognanicu.

PREMJEŠTANJE LJUDI I ŽIVOTINJA

Premijera: POGON-Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, 2018

Izvedbe: Scena Ribnjak; Mediteranski plesni centar (otvorena proba), 2018

Premještanje ljudi i životinja predstava je o oblicima mobilnosti i dodirnim točkama migracija ljudi i životinja. Izvedbom se stvara dojam razglednice ispisane elementima kulture putovanja (odabir puta, itinerar, odlasci na put, priče s putovanja, povratci). Središnji je scenski znak kopito, tj. stopalo, kao arhetip premještanja. Kroz izmjenu isječaka ‘kulturnog’ i ‘prirodnog’ prostor se markira, ispunjava, te opet briše dolaskom novog aktera (muflon/postturist; gorila/psihoanalitičar). Premještanje životinja u predstavi je povezano s navikom mnogih životinjskih vrsta koje se kreću unutar njihovih staništa tijekom migracija, do različitih biotopa, često međusobno znatne udaljenosti. Premještanje životinja obično slijedi njihove ritmove povezane s potrebom pronalaženja pogodnog područja za podizanje mladunaca, odmor i hranjenje. Premještanje ljudi u predstavi se istražuje s obzirom na fenomen kulture putovanja, suvremene paradigme u društvenim i humanističkim znanostima koja obuhvaća sve vrste socijalne mobilnosti – kretanje ljudi, ideja i stvari, kao i šire društvene implikacije tih pokreta.

Kao dio istraživanja za predstavu izvedeni su performansi u sklopu izložbe ‘O životinjama i ljudima’, u Etnografskom muzeju Zagreb. Kritiku Suzane Marjanić uz performanse Irene Boćkai i Roka Nakića moguće je pročitati na sljedećem linku:

http://www.plesnascena.hr/index.php?p=article&id=2125

(SLETOVI) – INTELIGENCIJA JATA -program Pogonator-inkubator suvremenog plesa i kazališta, Pogon Jedinstvo, Zagreb, 2016

Izvedbeni projekt ‘(S)LETOVI – Inteligencija jata’ izvedbenog kolektiva Trećeprostor problematizira specifičnu prostornost, nastavljajući se na postavke političke i kulturalne geografije te spacijalni, prostorni obrat u humanistici i društvenim znanostima. U izvedbi se na specifičan način propituje fenomenologija mjesta i prostora kao što su aerodromi, te kako ti proizvedeni prostori djeluju u izvođačevoj svijest dok ih prevodi u pokret. Izvedba (S)LETOVA problematizira današnje otuđenje i gubitak identifikacije koji su uzrokovani osiromašenom vizualizacijom, a njihova posljedica su posljedica koje emocionalna nesigurnost i strah u suvremenom svijetu.

(S)LETOVI su jedan od 6 novih izvedbenih projekata koji su putem godišnjeg javnog poziva (2 nove produkcije i 4 umjetnička istraživanja koji rezultiraju javnim izvedbama) izabrani za program POGONATOR 2016. Radi se o nekomercijalnim umjetničkim projektima koji nastaju na nezavisnoj sceni i koji se mogu okarakterizirati kao: suvremeno progresivno kazalište, suvremeni ples,novi cirkus, eksperimentalni hibridni i/ili istraživački izvedbeni projekti. Program čine umjetnički projekti pojedinaca i skupina koji kroz svoj rad otvaraju kritički prostor, propituju ustaljene forme umjetničkog djelovanja i šireg promišljanja društva, te koji pronalaze nove umjetničke oblike i načine komunikacije s publikom.